Проблем с дефектно токови защити в ел табло

Откриване на проблеми и преработка на ел табло

 изключващ предпазител в ел табло

Бяхме потърсени от клиент за електро услуга локализиране и отстраняване на проблем в апартаментно ел табло, което му изключваше дефектно токовата защита. Жилището се състоеше от 3 стаи и кухня. Клиентът който работата му налага чести пътувания имаше сериозен проблем с електричеството. При съвсем различни времеви часове дефектно токовата защита му изключвала, като всички контакти остават по този начин без електричество. В апартамента има голям аквариум с редки и скъпи тропически рибки които често умирали от липсата на кислород или от понижаване на температурата на водата.

Нашия електротехник в рамките на един ден направи професионално прозвъняване на електрическата инсталация. Откри всички дефекти като успя и да ги отстрани. Ел. таблото беше развързано и всичката съществуваща апаратура беше демонтирана. Всички електрически линии подготвени правилно , наредена отново всичката ел. апаратура и добавена частично нова. След всички намеси на нашият високо квалифициран електротехник ел. таблото заработи правилно и без никакви проблеми след това.

След като завършихме електро услугата и издадохме работата си, клиентът сподели за сложността да открие електротехник за отстраняване на проблема. Били са във връзка с над 5 електротехника, който след като са разбирали са симптомите на аварията и това че апартамента е изцяло оборудван с техника, директно са му отказвали.

Скъпи клиенти ние не се страхуваме от евентуални трудности по изпълнение или трудност за откриване на произлязла авария или откриване на грешки от други електротехници. Чести и опасни грешки също произлизат от неквалифицирани лица, които правят електро между другото покрай, плочки, гипс картон, и други подобни .Всяка една намеса на неквалифициран персонал по вашите жилища само ще повиши опасността от опасни аварийни ситуации и по скъпо струващ ремонт от електротехника който ще потърсите. За това може да си спестите всички евентуални главоболия и да ползвате нашите Електро услуги подмяна на ел. табло в аратамент в София
 авария на  ел. табло в аратамент в София
 добър опитен електротехник за монтаж ел табло
 объркани земно и нули на ел. инсталация
 авария на  ел. табло в аратамент в Банишора София