Монтаж на дефектно токови защити висок клас за климатици в апартамент

Правилен подбор и монтаж на дефектно токови защити

дефектно токова защита за климатици в апартамент

Всяко едно жилище притежава ел. табло което е изключителна и неизменна част от сигурността и нуждите на всяка една ел. инсталация. Монтажът на електрическите табла е важно да се извършва само и единствено от високо квалифицирани електротехници. Има няколко различни вида за начин на монтаж и различни по вид и предназначение ел апаратури.

Ремонтът на ел табла понякога включва подмяната на старо и остаряло електрическо ел табло с ново, което отговаря на настоящите нормативи и стандарти за безопасност. Тази електро услуга обикновено налага нуждата от пълно спиране на електричеството, демонтаж на старото ел табло и предпазители. Монтаж на ново ел табло и повторно свързване на електрически връзки към новата електро апаратура в ел таблото.

Това е сложен процес, който трябва да се извършва само от лицензиран електротехник, тъй като включва работа с електрически вериги с високо напрежение и може да бъде много опасно, ако не се извърши правилно.

На този обект се наложи подмяна на съществуващото ел табло от наш електротехник поради ред причини, които ще изброим.

Нашият електротехник установи

  1. След пълно прозвъняване на ел инсталацията се оказа че при навързването на разклонителните кутии не са спазени никакви цветови изисквания.
  2. Свързани кръгове и уреди които би трябвало да са самостоятелни
  3. Объркани нули и фази в разклонителни кутии (кръстосани)
  4. Конзолата на самото ел табло беше монтирана неправилно. Хлътнала на вътре и на криво, заради което предпазителите не се показваха целите отпред на панела на ел таблото.
  5. Всяка стая притежаваше собствен климатик свързан към контактите

Ние доставихме висок клас електро апаратура. Монтирахме най-висок клас дефектно токови защити клас който безпроблемно защитава и работи с климатици. Монтирахме и качествена кутия за електрическо табло LEGRAND. След нашите Електро услуги клиентът беше обезопасен и абсолютно спокоен за безопасността им.

 ремонтиране на електрическо табло с дефектно токови защити
 авария на  ел. табло в аратамент в София
 добър опитен електротехник за монтаж ел табло
 elektrotehnik za opravqne na el tablo
Prozwynqwane na el instalaciq