Мулти Управляемо скрито LED осветление на Нощен Бар

Обединяване на управлението на осветлението на няколко лед тавана в едно устройство

Свързване на RGB лед лента с многоканални смарт контролери

Имахме предизвикателството да обединим контрола и да отремонтираме съществуващо лед осветление на едно заведение намиращо се в центъра на град София. Старото LED осветление общо 9 на брой разделени на отделни тавани и помещения в по голямата си част не работеше. Като другият основен проблем който имаше нашият клиент бе, че трябваше да го пуска и избира цветовете от 9 различни дистанционни и за всяко LED осветление...

МОНТАЖ НА КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ В АПАРТАМЕНТ

ЕЛЕКТРОТЕХНИК ЗА ЕЛЕКТРО МОНТАЖИ

Електротехник в София за монтаж на ключове и контакти

Апартамент намиращ се във Модерно Предградие след смяна на няколко електротехника, имахме задача да довършим изменения по ел. инсталацията. Бяха подменени конзолни кутии и монтаж на гофрирана тръба предвидена за HDMI кабел. Бяха положени нови кабели отговарящи по изготвения проект на кухнята. Предвидени бяха и силнотокови и слаботокови кабели за скрито осветление под шкафове. Монтаж на осветителни тела. Специфичното на този обект беше, че ...

електротехник за смяна на ел. табло

Електрическото табло което ви показваме, клиентът сподели, че част от контактите вероятно цели токови ел. кръгове не работят. Също и има силна миризма на изгоряло. Наш добър електротехник след изпращане на снимков материал от клиента, достави ново ел. табло с качествени автоматични предпазители. Прозвъни проблемните електрически кабели и локализира с точност проблемите.

Отстраняване на проблем с падащи Дефектно токови защити

Изключваща Дефектно токова защита в апартаментно табло

електротехник за ремонт на елтабло

Бяхме потърсени от клиент за електро услуга локализиране и отстраняване на проблем в апартаментно ел табло, което му изключваше дефектно токовата защита. Жилището се състоеше от 3 стаи и кухня. Клиентът който работата му налага чести пътувания имаше сериозен проблем с електричеството.

Монтаж на дефектно токови защити за климатици в апартамент

Прозвъняване и поправка на ел инсталация

електротехник за смяна на ел табло

Всяко едно жилище притежава ел. табло което е изключителна и неизменна част от сигурността и нуждите на всяка една ел инсталация. Монтажът на електрическото табло е важно да се извършва само и единствено от високо квалифицирани електротехници. Има няколко различни вида ел табла за начин на монтаж и различни по вид и предназначение ел апаратури.

Клиентът който ни потърси за нашите електро услуги, имаше електрическо табло, лошо монтирано и неправилно свързано. Липсваше апаратура за висока защита от токови удари.