Мулти Управляемо скрито LED осветление на Нощен Бар

Обединяване на управлението на осветлението на няколко лед тавана в едно устройство

Свързване на RGB лед лента с многоканални смарт контролери

Имахме предизвикателството да обединим контрола и да отремонтираме съществуващо лед осветление на едно заведение намиращо се в центъра на град София. Старото LED осветление общо 9 на брой разделени на отделни тавани и помещения в по голямата си част не работеше. Като другият основен проблем който имаше нашият клиент бе, че трябваше да го пуска и избира цветовете от 9 различни дистанционни и за всяко LED осветление...

Електротехник в София за монтаж на ключове и контакти

Апартамент намиращ се във Модерно Предградие след смяна на няколко електротехника, имахме задача да довършим изменения по ел. инсталацията. Бяха подменени конзолни кутии и монтаж на гофрирана тръба предвидена за HDMI кабел. Бяха положени нови кабели отговарящи по изготвения проект на кухнята. Предвидени бяха и силнотокови и слаботокови кабели за скрито осветление под шкафове. Монтаж на осветителни тела. Специфичното на този обект беше, че ...

Facebook VK