Доставка и монтаж на качествено електрическо табло

Смяна на старо опасно ел. табло добър електротехник в София
смяна на ел табло
монтаж на ел табло външен монтаж
подмяна на старо ел табло в София

В София има над 70% все още стари ел табла които всекидневно отказват да работят и създават предпоставки за пожари и токови удари. Често клиентите оставят на заден план ел таблата, като не осъзнават рисковете и опасностите които могат да възникнат.

Ние освен с големи ел.проекти се занимаваме и с всички други дребни електро ремонти които възникват в битовото ежедневие. Всички аварии се поемат и извършват само от един единствен наш електротехник който е с най- голям опит и гарантиран професионализъм. Ние често имаме въпроси от типа "занимавате ли се със смяна на ел табло" , "ще можете ли да монтирате осветително тяло" "монтирате ли ел. контакти и ел.ключове" Клиентите се притесняват, че е малък по обем ангажимента и верочтно ние няма да проявим интерес да отклиннем или няма да вложим нужното вниемание и качество. Не се притеснявайте да ни потърсите при всякаква ситуация, ние сме на ваше разположение.

Въпросното ел табло което ви показваме, клиентът сподели, че част от контактите вероятно цели токови ел. кръгове не работят. Също и има силна миризма на изгоряло. Наш добър електротехник след изпращане на снимков материал от клиента, достави ново ел. табло с качествени автоматични предпазители. Прозвъни проблемните електрически кабели и локализира с точност проблемите.

Електротехника демонтира старото електрическо табло, прегледа състоянието на всички кабели като ги зачиства от нагар, изолира нагорялата изолация и удължава част от кабелите при нужда.

Ние когато даваме оферта за подмяна на ел. табло винаги даваме ясна и крайна цена! Никога не таксуваме доплнителни неща, които вероятно могат да възникнат или нарочно са скрити от клиента в началото при даване на оферта от колеги. Може да се доверите на нас за нашите електро услуги за доставка и монтаж на качествена апаратура и ел табло монтирани от нашиятдобър електротехник в София!

 опитен електротехник за монтаж ел табло
 добър опитен електротехник за монтаж ел табло
 подмяна на ел. табло в аратамент в София
 авария на  ел. табло в аратамент в София

Всички материали които ползваме за нашите електро услуги са качествени и клиентът винаги може да е сигурен , че ще получи обещаното качество! Доверете се на нас за да си спестите допълнителни средства за ремонти и загубено време с майстори!